Stiftelsen för unga spelmän

Smålands Spelmansförbunds Stiftelse för unga spelmän

Historik

Stiftelsen bildades 1989 genom gåvobrev från Smålands Spelmansförbund och stiftelsens ändamål är att lämna stipendier till ungdomar upp t o m 18 år. Stipendierna skall avse bidrag till kostnader för deltagande i kurser och skolutbildningar i ämnet folkmusik. Utdelningen av stipendier baseras på föregående års avkastning efter förvaltningskostnad.

Söka bidrag

Nu finns ansökningsblankett (pdf) för att söka bidrag från Smålands Spelmansförbunds Stiftelse för Unga Spelmän tillgänglig. Ansökan skall gälla studier under det år du söker och skall alltid lämnas in före kursstart.

Lämna bidrag

Vill du lämna ett bidrag till Stiftelsen är vårt bankkontonummer 8169-5, 664 257 094-6 (Swedbank)

Styrelsen:

  • Ordförande: Sabina Henriksson
  • Sekreterare: Heléne Ingvarsdotter
  • Kassör: Eva Blomquist-Bjärnborg