Förbundet

Smålands Spelmansförbund

Smålands Spelmansförbund välkomnar alla spelmän och andra som är intresserade av småländsk folkmusik som medlemmar. Avsikten med förbundet är inte bara att samla spelmän till trivsam samvaro, utan också slå vakt om den genuina småländska musiken.

Om man skall döma av standardverket Svenska Låtar så finns det inte mycket musik från landskapet nedtecknad. framförallt inte om man jämför med Skåne och Dalarna. Skall man söka efter småländsk musik får man gå till andra nedteckningar, och lyckligtvis har det funnits andra idoga nedtecknare. August Strömberg i Jät är kanske den mest välkände och en hel del av hans egenkomponerade och nedtecknade musik finns utgiven. Men varje del av landskapet har haft sina egna notkunniga spelmän och Smålands Spelmansförbund har som en av sina ambitioner att se till att landskapets musik finns tillgänglig för medlemmarna.

På Smålands musikarkiv i Växjö finns det mesta samlat och därifrån kan den intresserade beställa kopior av nedteckningar och notböcker. Smålands Spelmansförbund har också Notkassen med många spännande notböcker till försäljning.

Förbundet ordnar också kurser och stämmor. All information om dem finns i förbundets medlemstidning Spelfot, som kommer ut med fyra nummer årligen.