Bli medlem

Varför behövs det ett spelmansförbund – det viktigaste är ju man får spela och ha kul?

Jovisst, det bästa sättet att slå vakt om den Småländska musiktraditionen är ju att spela den. Men det är också därför Smålands Spelmansförbund (SSF) finns.

Förbundets viktigaste uppgifter är att göra den småländska musiken tillgänglig genom:

  • Information.
  • Notutgivning
  • Inspelningar
  • Stöd till spelmansstämmor
  • Spelkurser för både barn, ungdomar och vuxna
  • Ordna konserter
  • Skapa möjligheter för spelmän i alla åldrar att träffas, spela och umgås

Dessutom har förbundet kontakter med myndigheter, musikorganisationer och politiker på alla plan.

Som medlem i Smålands Spelmansförbund får du fyra gånger om året tidningen Spelfot, med intressanta artiklar om musik, spelmän och instrument. Tidningen informerar också om det mesta som händer inom folkmusiken och folkdansen i Småland. Någon gång om året innehåller tidningen också noter till låtar.

Genom SSF är Du också ansluten till Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) och får då varje år fyra nummer av tidningen Spelmannen.

Du får också rabatt på de noter som SSF säljer och möjlighet att teckna en förmånlig instrumentförsäkring.

Nya medlemmar får SSF Allspelshäfte som välkomstgåva. Häftet innehåller de vanligaste Småländska allspelslåtarna.

Medlemsavgifter för 2023
Medlem: Avgift:
Över 65 år: 200 kr
Vuxen 26-65: 250 kr
Ungdom 0 – 25 år (inkl. medl. i SSR): 100 kr
Familjemedlemmar – En medlem betalar full avgift, övriga familjemedlemmar bosatta på samma adress 50 kr

Vill du bli medlem i Smålands Spelmansförbund? Fyll i formuläret för
medlemsansökan och betala sedan in medlemsavgiften till vårt PG 44 80 33-1, eller Swish nr 123 52 78 452. När både ansökan är ifylld och avgiften är
inbetald registrerar vi ditt medlemsskap. Välkommen!

Välkommen till Smålands Spelmansförbund!


Har du frågor kontakta ordförande: Helene Ingvarsdotter
Vill du meddela adressändring kontakta registeransvarig: Jennie Krook

Reviderad 2022-12-20