2020 års läger är inställt! Korrö Ungdomsläger 20-24 juli 2020

Smålands Spelmansförbund är med och anordnar Korrö Ungdomsläger varje år för ungdomar över 15 år.

I år 20-24 juli 2020

Frågor och anmälan till  jeanett.rousu@gmail.com

Mer information hittar du på Korrölägret.

Reviderad 2020-05-26