Ny redaktör för Spelfot

Spelfot har bytt redaktör!

Vi hälsar Jeanett Rousu välkommen och är så glada att hon vill ta över redaktörsskapet för vår medlemstidning.

Manusstopp för nästa nummer är 15 april.

Maila ditt material till:

spelfot.material@gmail.com