Låtläger

Förbundet anordnar varje år Smålands Folkmusikläger (f.d Hjortsbergalägret) och Korrö Ungdomsläger.