Stadgar

Stadgar från 2007

Vid årsmötet 2007-03-31 togs beslut om nya stadgar vilka kan hämtas här.

Stadgar från 1973

Stadgarna som gällde från 1973-06-02 till 2007-03-31.