Årsmöte Smålands Spelmansförbund 2019-03-09

Årsmöte med spelstuga, visstuga, konsert och buskspel.

IOGT-NTO, Vattentorget 1, Växjö